Aktuelt

Tre ledige stillinger ved forbundskontoret

Nye Lokaler

Tre ledige forbundssekretærverv, ett med teamlederansvar, ved politisk seksjon. Søknadsfrist er 16. mars.

Som følge av at to verv utgår 30. juni 2020 utlyses vervene på nytt. Vervene er plassert ved politisk seksjon hvor det er ni valgte forbundssekretærer, forhandlingssjef og to faste ansatte. Seksjonen er organisert i tre selvstyrte team.

Valgperioden er to år første gang en velges som forbundssekretær, deretter er praksis at forbundssekretærene velges for fireårs perioder.

Les mer: Forbundssekretær med teamlederansvar

Les mer: Forbundssekretær