Lokallag

PF Sentral Politiledelse

Pf Sentral Politiledelse

Kontaktinformasjon

Adresse: Politidirektoratet v/PF Sentral politiledelse, Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo, 0030 Oslo

Kontaktpersoner

Christian Stoutland
Lokallagsleder466 65 510
christian.stoutland@politiet.no
Mari Hauknes
Nestleder970 23 417mari.hauknes@politiet.no