Personvernerklæring

Politiets Fellesforbund er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke personopplysninger har vi om deg?

En del opplysninger gis av deg ved innmelding. Når du er medlem i Politiets Fellesforbund mottar vi typisk følgende opplysninger om deg:

 • Medlemsopplysninger: Fødselsnummer, kjønn (utledes av fødselsnummer), navn, adresse, mobilnummer, e-postadresse(r), medlemskategori, lokallag, arbeidssted (ikke obligatorisk), studiested og kull (gjelder kun studenter), medlemskap i obligatorisk- og frivillige kollektive medlemsforsikringer.
 • Kommunikasjon: informasjon du gir og mottar når du kontakter PF eller har dialog med oss.
 • Kontingent- og lønnsopplysninger: Direktoratet for økonomistyring sender oss månedlige opplysninger om trekk av kontingent, kollektiv forsikring, samt lønnsopplysninger.
 • Betalingsinformasjon: kontonummer, skattekort (ved utbetaling av reiseregning, møtegodtgjørelse, tilleggslønn, honorar etc. for tillitsvalgte), betalingsmetode og hva du har betalt for (medlemmer som betaler kontingent via faktura). Vi har ingen kredittkortopplysninger.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

 1. Administrere medlemskap. Vi bruker opplysninger om deg i forbindelse med opprettelse og administrasjon av ditt medlemskap i Politiets Fellesforbund.
 2. Utsendelse av informasjon og markedsføring. Vi bruker din e-postadresse og ditt mobilnummer til å sende deg informasjon om Politiets Fellesforbund, våre arrangementer, samt annen informasjon og tilbud fra våre samarbeidspartnere.
 3. Invitasjon til å delta i medlemsundersøkelser. Vi bruker din e-postadresse og/eller ditt mobilnummer for å invitere deg til å delta i spørreundersøkelser i regi av Politiets Fellesforbund eller Politiforum. Hvis det blir benyttet ekstern leverandør for utsendelse av spørreundersøkelse, signeres en databehandleravtale.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2 og 3 er å oppfylle vår avtale med deg.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler dine opplysninger med følgende:

 • Våre tillitsvalgte og med en eventuell arbeidsgiver.
 • Skattemyndighetene: innrapportering av kontingent, samt avkastning på utbetalt andel av streikefond.
 • Unio og Unios forbund: medlemsopplysninger kan bli gjort kjent for Unio og forbundene i Unio for å fremme medlemmenes interesser i forhandlinger, og i forbindelse med konfliktberedskap.
 • I forbindelse med medlemsadministrasjonen bruker vi en del eksterne leverandører. Komplett liste kan fås på forespørsel.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter eller anonymiserer:

 • Medlemsinformasjon: 5 år etter utmelding
 • Forsikring: 20 år etter utmelding
 • Juridisk informasjon: 10 år etter utmelding
 • Pensjonssaker, trygdesaker, yrkesskadesaker: 20 år etter utmelding
 • Kommunikasjon: 5 år etter utmelding. Ellers bestreber vi å ha rutiner som årlig rydder i mailbokser og arkivsystem.
 • Betalingsinformasjon: etter fem år i samsvar med bokføringsloven.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg
 • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare
 • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger
 • Dataportabilitet. Vi har ikke identifisert et behov for dataportabilitet, men vil bistå medlemmet skulle behovet oppstå.
 • Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger, blant annet bruk til direkte markedsføring.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Cookies

Når du besøker vår nettside, bruker vi cookies. Du finner mer informasjon om dette i vår cookiepolicy. Informasjon om det finner du her.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.