Temaområder

Forbundsstyret

Forbundsstyret velges på landsmøtet annethvert år, og har som oppgave å jobbe politisk for å få gjennomslag for de vedtak og satsningesområder som landsmøtet fatter.

Forbundsstyret01

STYRELEDER OG -NESTLEDER

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad

Forbundsleder
Unn-Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold

Forbundsnestleder

STYREMEDLEMMER

Hakon Moan

Håkon Moan

Styremedlem
Kjetil Rekdal

Kjetil Rekdal

Styremedlem
Stine Nygard

Stine Benjaminsen Nygård

Styremedlem
Kristin Aga

Kristin Aga

Styremedlem
Marina Sorgard

Marina Sørgård

Styremedlem
Reidun Marthinsen

Reidun Marthinsen

Styremedlem
Vidar Johnsen

Vidar Johnsen

Styremedlem

VARAMEDLEMMER

Astrid Roren

Astrid Røren

1. vara (Fast møtende)
Lillian Wirkola

Lillian Andersen Wirkola

4. vara

UTVALGSLEDERE

Audun Buseth

Audun Buseth

Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten
Vegar Monsvoll

Vegar Monsvoll

Leder sivilutvalget
Lars Reiersen

Lars Reiersen

Leder PFPL
Linda (Placeholder)

Rikke Stefanie Hallgren

Leder likestillings- og mangfoldsutvalget
Linda (Placeholder)

Elisabeth Lund

Leder kontrollnemnda