Temaområder

Merkantilutvalget

Merkantilutvalget er ansvarlig overfor forbundsstyret, og har fullmakt til å føre og fullføre forhandlinger på vegne av forbundsstyret.

Forbundsstyret skal holdes løpende orientert om vesentlige endringer. Utvalget gir en årlig redegjørelse for utvalgets arbeid.

Merkantilutvalget 2
Se dine medlemsfordeler

Merkantilutvalget har følgende oppgaver:

  • Forhandle fram best mulige kollektive og private forsikringsordninger for medlemmene.
  • Forhandle fram andre medlemsfordeler innenfor det merkantile og det finansielle området.

Merkantilutvalget

Reidun Martinsen
LederPF Innlandet
993 77 905E-post
Jan Tore Hagenes
MedlemPF Nordland
900 47 797E-post
Andreas Pareli Wahl
MedlemPF PU
992 82 437E-post
Marianne Glorud
MedlemPF Innlandet901 71 550E-post
Line Cecilie Nordheim ThodeMedlemForbundskontoret
951 17 216E-post