Temaområder

PF Politilederne

PFPL ble opprettet for å ha fokus på ivaretagelse av Politiets Fellesforbund sine medlemmer som sitter i lederstillinger.

Målgruppen til PFPL er ledere med personal, budsjett og resultatansvar – helt eller delvis.

Utvalgene01

PFPL skal arbeide for at ledermedlemmene i større grad blir ivaretatt i forhold til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene.

PFPLs målsetning er å styrke lederes kunnskap og kompetanse, herunder å arrangere basiskurs for ledere i etatens rammeverk.

Videre skal PFPL hvert år arrangere Lederkongressen i politiet hvor temaet er ledelse og ledere. Lokalt skal PFPL jobbe for at ledere blir en integrert del av lokallagenes arbeid, og at hvert lokallag har en lederkontakt med plass i PFs styre.

PFPL-utvalget

Lars ReiersenLederPF Sør-Øst905 36 660E-post
Karin Madeleine WalinMedlemPF Sør-Øst488 87 093E-post
Robin JohnsenMedlemPF Nordland971 60 399E-post
Linn Knutsen
VaraPF Møre og Romsdal
416 34 210E-post